Xì Gà Romeo Y Julieta 6 Petit Bully

600.0002.750.000

Xì Gà Romeo Y Julieta 6 Petit Bully

Độ nặng: Trung bình
Hình dạng: Cigar mini
Ring: 38
Chiều dài: 10.16cm
Quốc gia: Cộng hòa Dominica
Xì Gà Romeo Y Julieta 6 Petit Bully
Xì Gà Romeo Y Julieta 6 Petit Bully
Romeo Y Julieta Logo