Xì Gà Oliva Serie G Cameroon Five Premium Cigars

500.0004.600.000

Xì Gà Oliva Serie G Cameroon Five Premium Cigars

Chiều dài: 10.16 cm
Vòng đo: 38
Độ mạnh: Trung bình
Đóng gói: Hộp 5 Xì gà

Xì Gà Oliva Serie G Cameroon Five Premium Cigars
Xì Gà Oliva Serie G Cameroon Five Premium Cigars