Cigar Factory Smokes CT Shade Gordito

155.0003.550.000

Cigar Factory Smokes CT Shade Gordito

  • Hộp : 25 Điếu
  • Ring: 60
  • Chiều dài: 152 mm
  • Hương vị: Đất, Cỏ khô
  • Thời gian hút: 30-60 phút
Cigar Factory Smokes CT Shade Gordito
Cigar Factory Smokes CT Shade Gordito