Xì Gà Alec Bradley Black Market Esteli Robusto

200.000960.000

Xì Gà Alec Bradley Black Market Esteli Robusto

Xuất xứ: Nicaragua

Chiều dài: 12.7cm (5 Inches)

Vòng ring: 52

Hình dáng điếu: Robusto

Độ nặng: Trung bình – 3/5

Xì Gà Alec Bradley Black Market Esteli Robusto
Xì Gà Alec Bradley Black Market Esteli Robusto