CIGAR OLIVA SERIE G 10 TORO TUBOS

310.0002.750.000

CIGAR OLIVA SERIE G 10 TORO TUBOS

  • Chiều dài: 152.4mm
  • Vòng ring: 50
  • Độ nặng: Trung Bình – Nặng
  • Hương vị:  Gỗ tuyết tùng, cà phê đen, hạt tiêu, dư vị chút kem béo ngọt.
  • Thời gian hút: 60 – 80 Phút
CIGAR OLIVA SERIE G 10 TORO TUBOS
CIGAR OLIVA SERIE G 10 TORO TUBOS