Cigar Partagas 25 Serie D No.6 Bỉ

2.300.00010.500.000

Cigar Partagas 25 Serie D No.6 Bỉ

  • Độ dài: 8.89 cm
  • Ring: 50
  • Hình dáng: Petit Robusto
  • Mùi vị: Hương vị ca cao, hạnh nhân, vị đất, gỗ
  • Độ mạnh: Mạnh
  • Thời gian thưởng thức: 15 – 20 phút
Cigar Partagas 25 Serie D No.6 Bỉ
Cigar Partagas 25 Serie D No.6 Bỉ
Partagas Logo