Cigar Vegueros16 Entretiempos

390.0005.700.000

Cigar Vegueros16 Entretiempos

  • Chiều dài: 110mm
  • Vòng ring: 52
  • Hương vị: Hương vị đất, vị hoa khô, cay tiêu trắng, và kèm thêm một chút đắng socola.
  • Độ nặng: Nặng 5/5
  • Thời gian hút: 30 – 45 Phút
Cigar Vegueros16 Entretiempos