Xì gà Kentucky

(1 đánh giá của khách hàng)

✅Độ Mạnh: Medium
✅Xuất xứ: Nicaraguan
✅Kích cỡ: 4 1/8 inch x ring 60
✅Hộp 12 xì gà
✅Thương hiệu: Drew estate