CIGAR GUANTANAMERA 20 ANIVERSARIO 20 CRISTALES LIMITADA

135.0002.500.000

Cigar Guantanamera 20 Aniversario 20 Cristales Limitada

  • Hộp : 20 Điếu
  • Ring: 42
  • Chiều dài: 153mm
  • Hương vị: Đất, Trái cây, Cỏ khô
  • Thời gian hút: 20-45 phút
Cigar Guantanamera 20 Aniversario 20 Cristales Limitada
CIGAR GUANTANAMERA 20 ANIVERSARIO 20 CRISTALES LIMITADA
Guantanamera logo