Cigar Guantanamera 25 Cristales Hộp Thiếc Tròn

135.0003.200.000

Cigar Guantanamera 25 Cristales Hộp Thiếc Tròn

  • Hộp : 25 Điếu
  • Ring: 42
  • Chiều dài: 153mm
  • Hương vị: Đất, Trái cây, Cỏ khô
  • Thời gian hút: 20-45 phút
Cigar Guantanamera 25 Cristales Hộp Thiếc Tròn
Cigar Guantanamera 25 Cristales Hộp Thiếc Tròn
Guantanamera logo