Xì Gà Meine 50er Sumatra

2.400.000 1.900.000

✅ Nhà sản xuất Ermuri của Đức
✅ Kích thước:124 mm
✅ Đường kính: 12 mm
Xì Gà Meine 50er Sumatra
Xì Gà Meine 50er Sumatra

2.400.000 1.900.000