Cigar Factory Smokes Sun Grown

155.0003.550.000

Cigar Factory Smokes Sun Grown

  • Hộp : 25 Điếu
  • Ring: 54
  • Chiều dài: 127 mm
  • Hương vị: Đất, Cỏ khô
  • Thời gian hút: 30-60 phút
Cigar Factory Smokes Sun Grown
Cigar Factory Smokes Sun Grown