Xì Gà Neonlis Metal

230.000690.000

  • Chiều dài: 12.9 cm
  • Ring: 42 (1.667cm)
  • Loại điếu: Petit Corona
  • Lá ngoài: Claro
  • Độ nặng: Trung bình
  • Đóng gói: 1 điếu lẻ
Xì Gà Neonlis Metal
Xì Gà Neonlis Metal