Xì Gà Nub Cameroon

180.0004.000.000

Xì Gà Nub Cameroon
🧿 Ring: 60
📏 Chiều Dài: 4inch
🛡 Độ mạnh: Mạnh
🔖 Vỏ giấy: Cameroon
📍 Nguồn gốc: Nicaragua
Xì Gà Nub Cameroon