Xì Gà Meine 60er Brasil

1.800.000

Xì Gà Meine 60er Brasil

✅ Nhà sản xuất Ermuri của Đức
✅ Kích thước:124 mm
✅ Đường kính: 12 mm

 

Xì Gà Meine 60er Brasil
Xì Gà Meine 60er Brasil

1.800.000