Xì Gà Liga Undercrown Maduro Coronets

800.0003.650.000

Xì Gà Liga Undercrown Maduro Coronets

🔴Thương hiệu: Liga Undercrown
🔴Chiều dài : 4″
🔴RING: 32
🔴Độ nặng: Trung bình
🔴Hộp Thiếc: 10 điếu nhỏ
🔴Thời gian hút: 15 – 20 phút
🔴Xuất xứ: Nicaragua

Xì Gà Liga Undercrown Maduro Coronets
Xì Gà Liga Undercrown Maduro Coronets