Xì Gà Plasencia 20 Robusto

3.000.000

✅ Độ nặng: Trung bình
✅ Kích thước: 4,75 “x52
✅ Quốc gia: Nicaragua
✅ Hình dạng: Robusto
Xì Gà Plasencia 20 Robusto
Xì Gà Plasencia 20 Robusto

3.000.000