Xì Gà Toscanello Rosso Caffe Ý

175.0001.600.000

Xì Gà Toscanello Rosso Caffe Ý

Hộp giấy: 5 điếu, hoặc tút 10 bao 5 điếu

Chiều dài: 80 mm

Đường kính: 14mm

Xì Gà Toscanello Rosso Caffe Ý
Xì Gà Toscanello Rosso Caffe Ý