Xì Gà Romeo Y Julieta 15 Short Churchill Tubos

750.0009.800.000

Xì Gà Romeo Y Julieta 15 Short Churchill Tubos

Thương hiệu: Romeo y Julieta, Cuba
Hộp giấy 15 điếu chứa 5 hộp 3 điếu
Chiều dài: 124 mm
Đường kính: 19.8 mm
Vòng đo: 50 mm
Hình dáng: Short Churchill
Mùi Vị: Cafe, cacao, gỗ
Độ mạnh: Trung bình
Thời gian hút: 40-60 phút

Xì Gà Romeo Y Julieta 15 Short Churchill Tubos TBN
Xì Gà Romeo Y Julieta 15 Short Churchill Tubos
Romeo Y Julieta Logo