Xì Gà Romeo Y Julieta 25 Romeo No.2

350.0008.000.000

Xì Gà Romeo Y Julieta 25 Romeo No.2 Đức

Đường kính: 42 ~ 1.66cm / 0.65 inches
Độ dài: 12.90 cm / 5.0 inches
Vị: Cay
Độ nặng: Trung bình
Hình dạng: Petit Corona
Xuất xứ : Cuba
Sản xuất bằng tay

Xì Gà Romeo Y Julieta 25 Romeo No.2 Đức
Xì Gà Romeo Y Julieta 25 Romeo No.2
Romeo Y Julieta Logo