Humidor Gurkha 5 Điếu

930.000

Humidor Gurkha 5 Điếu

Dung tích: 5 điếu Xì gà .

Chất liệu: ABSMax

Độ dài Xì gà: 7 ”

Máy đo vòng tối đa: 54

Màu sắc: Đen

Humidor Gurkha 5 Điếu
Humidor Gurkha 5 Điếu

930.000