Gạt Tàn Cohiba 4 Điếu G425

620.000

Gạt Tàn Cohiba 4 Điếu G425

Kích thước: 7,8×2,7in

Chất liệu:ceramics

 

Gạt Tàn Cohiba 4 Điếu G425
Gạt Tàn Cohiba 4 Điếu G425

620.000

cohiba logo