Dao Cắt V Lubinski 30028

310.000

Dao Cắt V Lubinski 30028

Chất liệu: Kim Loại

Chiều dài: 9,5cm

Chiều rộng: 4 cm

Muầ sắc: vàng, bạc

Dao Cắt V Lubinski 30028
Dao Cắt V Lubinski 30028

310.000