Bật lửa Zippo Bạc Trơn

360.000

✅ Họa tiết: Trơn

✅ Loại bật lửa: Xăng

✅ Số ngọn lửa: 1 tia

✅ Đánh lửa: Đá

✅ Nhiên liệu: Xăng

✅ Chất liệu: Kim Loại

Bật lửa Zippo Bạc Trơn
Bật lửa Zippo Bạc Trơn

360.000